Etusivulle - Jäsensivuille - English

MERIKOSKI-MALJAN SÄÄNNÖT

§ 1 Osallistumisoikeus
§ 1.1Merikoski-maljasta kilpailevat kaikki sen osakilpailuihin osallistuvat miekkailijat, jotka ovat Oulun Miekkailuseuran jäseniä.
§ 1.2Osallistumisoikeus kuhunkin ikäsarjaan noudattaa Suomen Miekkailuliiton kilpailumääräyksiä, kuitenkin siten, että mikäli miekkailija on oikeutettu osallistumaan yhteenkin kilpailuista Merikoski-maljan kauden aikana, hän on oikeutettu osallistumaan niihin koko kauden ajan.
§ 1.3Miekkailija voi osallistua oman ikäsarjansa lisäksi myös vanhempiin ikäsarjoihin. Veteraanisarjoihin osallistuminen edellyttää kuitenkin sitä, että miekkailija on täyttänyt kyseisen ikäsarjan edellyttämän määrän vuosia viimeistään kisapäivänä.
§ 2 Sarjat
§ 2.1Merikoski-maljasta otellaan sarjoissa, joissa Oulun Miekkailuseuran johtokunta katsoo olevan riittävästi osallistujia.
§ 2.2Kullakin sarjalla on oma maljansa.
§ 2.3Kunkin sarjan malja on ikuisesti kiertävä.
§ 2.4Jos malja joudutaan uusimaan kulumisen vuoksi, kaiverretut nimilaatat siirretään uuteen maljaan. Jos malja uusitaan katoamisen vuoksi, teetetään uudet nimilaatat.
§ 2.5Mikäli jossain sarjassa ei jonain vuonna ole riittävästi osallistujia, maljasta ei kilpailla, vaan se pysyy Oulun Miekkailuseuran kilpailutoimikunnan hallussa, kunnes kilpailijamäärä nousee riittävälle tasolle.
§ 3 Voittaja
§ 3.1Kalenterivuoden lopussa vuoden aikana eniten cup-pisteitä kerännyt miekkailija saa nimensä maljaan kyseisen vuoden kohdalle.
§ 3.2Pistetilanteen ollessa tasan saavat kaikki tasapisteissä olijat nimensä maljaan. (vanha versio) järjestetään cup-finaali tasoissa olevien miekkailijoiden kesken. Jos tasoissa olevia miekkailijoita on useampia, otellaan alkueräkierros, jonka kaksi parasta miekkailijaa ottelee keskenään cup-finaalin. Finaalissa otellaan 15 piston ottelu, ja voittaja saa nimensä maljaan.
§ 3.3Jos miekkailijan osallistumisoikeus johonkin ikäsarjaan lakkaa kesken cup-kauden, hän voi silti voittaa sarjan tai osallistua cup-finaaliin, mikäli kauden aikana kerätyt pisteet siihen oikeuttavat. (Sääntökohta poistetaan turhana)
§ 4 Maljan kiertäminen cup-kauden aikana
§ 4.1Kunkin sarjan malja on vuoden aikana aina kulloinkin cup-pisteissä johdossa olevan miekkailijan tai, mikäli hän ei syystä tai toisesta pysty tuomaan sitä seuraavaan osakilpailuun, kilpailutoimikunnan hallussa.
§ 4.2Tasapisteissä viimeisimmässä kilpailussa parhaiten menestynyt miekkailija on etuoikeutettu saamaan maljan haltuunsa, paitsi kauden viimeisen kilpailun jälkeen, jolloin toimitaan pykälien 3.2 ja 4.3 mukaisesti.
§ 4.3Kauden päätyttyä pokaalit kerätään kilpailutoimikunnan haltuun kaiverruttamista varten. Kaiverruksen kuluista vastaa Oulun Miekkailuseura ja kaiverruttamisesta kilpailutoimikunta.
§ 5 Osakilpailut
§ 5.1Merikoski-maljassa on osakilpailuja ja Grand prix -osakilpailuja.
§ 5.2Osakilpailut ovat Oulun Miekkailuseuran sisäisiä kilpailuja, joita järjestetään kilpailutoimikunnan päätöksellä kussakin sarjassa 3 - 10 kertaa vuodessa.
§ 5.3Grand prix -osakilpailuiksi lasketaan kaikki Oulussa järjestettävät avoimet kansalliset kilpailut. Niiden määrä vuodessa määräytyy sen mukaan, kuinka monta kansallista kilpailua Suomen Miekkailuliitto on myöntänyt järjestettäväksi Oulussa.
§ 5.4Kaikkien osakilpailujen ja Grand prix -osakilpailujen on oltava avoimia kyseisessä ikäluokassa.
§ 5.5Osakilpailujen kunkin sarjan ajankohdan on oltava tiedossa kaksi viikkoa ennen kilpailua.
§ 5.6Osakilpailut ja Grand prix -osakilpailut voidaan järjestää joko yhdistettyinä kilpailuina tai eriytettyinä naisten ja miesten (tyttöjen ja poikien) kilpailuihin.
§ 6 Cup-pisteet
§ 6.1Osakilpailussa kahdeksan parasta miekkailijaa saa cup-pisteitä seuraavasti:

 1. 10 p.
 2. 8 p.
 3. 6 p.
 4. 5 p.
 5. 4 p.
 6. 3 p.
 7. 2 p.
 8. 1 p.
§ 6.2Grand prix -osakilpailuissa kuusitoista parasta miekkailijaa saa cup-pisteitä seuraavasti:

 1. 20 p.
 2. 16 p.
 3. 12 p.
 4. 12 p.
 5. 8 p.
 6. 8 p.
 7. 8 p.
 8. 8 p.
 9. 4 p.
 10. 4 p.
 11. 4 p.
 12. 4 p.
 13. 2 p.
 14. 2 p.
 15. 2 p.
 16. 2 p.
§ 6.3Cup-pisteet nollautuvat vuoden alussa.
§ 6.4Mikäli useampi sarja (esimerkiksi miehet ja naiset) otellaan samassa kilpailussa, eritellään sarjojen tulokset cup-pisteiden jakoa varten.
§ 6.5Osallistuessaan kilpailuun, jossa useampi ikäsarja otellaan yhdistettynä, miekkailija saa pisteitä kaikista ikäsarjoista, joihin hän voi osallistua.
§ 6.6Mikäli sarjaan osallistuu miekkailijoita, jotka eivät pykälän 1.1 mukaan kilpaile Merikoski-maljasta, lasketaan sarjan tulokset pisteiden jakamista varten ilman heitä.
§ 6.7Miekkailijan kokonaispisteisiin lasketaan korkeintaan seitsemän (7) osakilpailua vuoden ajalta, mukaanlukien Grand Prix -osakilpailut. Jos miekkailija on osallistunut useampaan osakilpailuun, jätetään vähiten pisteitä tuottaneet osakilpailut huomiotta.

Värit

 • Lisätty, kausi 2008
 • Poistettu, kausi 2008
 • Lisätty, kausi 2010
 • Lisätty, kausi 2014
 • Lisätty, kausi 2017
 • Poistettu, kausi 2017
Oulun Miekkailuseura ry
johtokunta@oulunmiekkailuseura.fi
Alasintie 3-7
90400 OULU, Finland
puh 045-8997710
y-tunnus 1869494-4